تب

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم یاد گرفتند زمین به دور خورشید می چرخد و فصلها به وجود می آید و اختلاف زاویه ی تابش خورشید به زمین باعث می شود دمای قسمتهای مختلف زمین متفاوت باشد. آنها همچنین  با باد ، دلایل تشکیل باد و ویژگیهای آن آشنا شدند و فهمیدند باد جهت و سرعت دارد. در ادامه فرفره های رنگی درست کردند و با آن سرعت وزش باد را اندازه گیری کردند و با ساخت بادنما به صورت گروهی جهت وزش باد را تعیین کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم با دماسنج، انواع و کارکرد آن آشنا شدند. در ادامه با اندازه گیری دمای آب درون بشری که روی چراغ الکی قرار داده شده بود در فواصل مختلف زمانی و مقایسه آنها با یکدیگر با تغییر دمای آب به صورت تدریجی آشنا شدند. در ادامه دماسنجی را در سایه و دماسنج دیگر را در زیر چراغ مطالعه قرار دادند و دمایی را که هر کدام نشان میداد در فواصل مختلف اندازه گیری و مقایسه کردند . در انتها دانه هایی را که با خود به مدرسه آورده بودند در ظرف آب قرار دادند و مرحله ی اول کاشت دانه را به صورت گروهی انجام دادند و قرار بر این شد که ادامه مراحل را در خانه انجام دهند و گزارش تهیه کنند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با حرکت زمین به دور خود و خورشید آشنا شدند و با کمک چراغ قوه و کره ی زمین یاد گرفتند که همیشه یک طرف زمین به طرف خورشید و طرف دیگر پشت به خورشید است و چرخش زمین به دور خود روز و شب را به وجود می آورد. سپس با روش ایفای نقش حرکت وضعی زمین را اجرا کردند. در ادامه با قرار دادن چراغ مطالعه در وسط کلاس و سپس بردن آن به بیرون از کلاس بچه ها یاد گرفتند که نور و گرمای خورشید در تمام طول روز یکسان نیست.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با آلودگی آب، منابع ، پیامدها و راهکارهای پیشگیری از آلودگی آبها آشنا شدند. تصاویر مرتبط با آن را مشاهده کردند و انیمیشن آلودگی آب را دیدند. با مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه آشنا شدند و با کمک دستگاه تصفیه آب خانگی موجود در آزمایشگاه آب گل آلود را تصفیه کردند و طریقه ی ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی  را یاد گرفتند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه پسران گلم در کلاس دوم با دلایل، پیامدها و راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا آشنا شدند. تصاویر مرتبط با آن را مشاهده کردند،  انیمیشن دیدند و آزمایش دود در شیشه و آلودگیهای بدجنس را انجام دادند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه مبحث طبقه بندی را داشتیم. ابتدا کمی در مورد آن با بچه ها صحبت کردیم و سپس تعدادی وسیله در اختیار آنها قرار دادیم و بچه ها در گروه های خود بحث و تبادل نظر کردند و اشیا را طبقه بندی کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

با پسران گلم روز دوشنبه که به ورزشگاه انقلاب رفتند قرار گذاشتیم بوستان  ورزشگاه را  مشاهده دقیق بکنند( استفاده از همه حواس) و هر آنچه برایشان جالب هست از محیط جمع آوری کنند و یادداشت برداری کنند و امروز در آزمایشگاه در مورد مشاهدات و ... آنها با هم صحبت کردیم و کاربرگ مرتبط با آن تکمیل شد.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز گل پسرای کلاس دومی با حواس پنجگانه و عضو مربوط به هر حس آشنا شدند و شعر حواس را دسته جمعی خواندند و لذت بردند. سپس آزمایش مربوط به حس بویایی را با بو کردن سرکه، دارچین، گلاب و عرق نعنا انجام دادند. در ادامه حس چشایی را با چشیدن مزه شوری، شیرینی و ترشی آزمودند و حس لامسه را با لمس گرمی، سردی، نرمی و زبری تجربه کردند و در نهایت لوح فشرده فندق با موضوع حواس را مشاهده کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم با مسئول آزمایشگاه، وسایل و محیط آزمایشگاه آشنا شدند. نکات ایمنی مطرح شد و علائم هشدار دهنده نمایش داده شد و با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند. بچه ­ها سوالات خود را مطرح کردند و سپس با کمک ذره بین وسایل و محیط را با دقت مشاهده کردند و یادداشت برداری کردند و نقاشی هر آنچه برایشان جالب بود را کشیدند.