تب

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در ادامه مبحث فسیلها بچه ها با کمک صدف هایی که در آزمایشگاه داشتیم و با قرار دادن آنها در لیوان یونولیتی و مابین لایه هایی از خاک  و ماسه و خاک رس و ریختن آب روی آن نمونه ای از یک فسیل پنهان شده را ساختند و همانند یک زمین شناس پس از خشک شدن به کشف بقایای فسیل خود پرداختند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با فسیلها ، چگونگی تشکیل و کاربرد آنها آشنا شدند. با کمک گل رس و با منتقل کردن اثر دستان خود روی آن به اندازه گیری و مقایسه ی فسیل ساخته شده ی خود و دیگر اعضای گروه پرداختند. در انتها با کمک گچ فسیل درست کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در آزمایشگاه بچه ها با کانون عدسی آشنا شدند و یاد گرفتند فاصله ی کانونی در ذره بین های مختلف با هم متفاوت هست. در ادامه با مشاهده ی تصاویر مختلف شعله ی شمع و حرکت دادن ذره بین بین شمع و صفحه ی کاغذی تصاویر بزرگتر، کوچکتر و وارونه ای از شعله را مشاهده کردند. در فعالیت کاوشگری بعد تصاویری را که روی کاغذ کشیده بودند از پشت لیوان خالی و پر از آب مشاهده کردند و تصاویر را به صورت مستقیم، وارونه بزرگتر و وارونه کوچکتر مشاهده کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسران گلم با نور، ویژگیهای آن، شکست نور ، طیف نور و چگونگی تشکیل رنگین کمان آشنا شدند. با کمک منشور و چراغ قوه رنگین کمان درست کردند و با تجزیه ی نور و رنگهای تشکیل دهنده ی آن آشنا شدند و در اداوه با ذره بین و کاربرد و ویژگیهای آن اشنا شدند و با کمک لیوان خالی و پر از آب ذره بین درست کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه در ادامه مباحث مرتبط با تغییرات شیمیایی بچه ها با آبلیمو روی برگه A4 نامه نامرئی نوشتند و یاد گرفتند نوشته های خود را اگر در برابر گرما قرار دهند تغییر رنگ می دهد و واکنش شیمیایی رخ میدهد. در ادامه یک تغییر شیمیایی دیگر را تجربه کردند و با مخلوط کردن سرکه و جوش شیرین گاز دی اکسید کربن تولید کردند و بادکنکهای خود را با کمک آن باد کردند.

د

 

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه در ادامه مبحث تغییرات مواد، بچه ها با تغییر شیمیایی و نشانه های آن آشنا شدند. سپس فعالیت پودر کردن، حل کردن و سوزاندن حبه قند را انجام دادند و در مورد تغییر ایجاد شده و اینکه هر تغییر در کدام دسته قرار میگیرند تبادل نظر کردند. در انتها نیمرو درست کردند و نوش جان کردند و با مقایسه ی تخم مرغ خام ، آبپز و نیمرو به طور کامل با تغییر فیزیکی و شیمیایی و نشانه های هر کدام آشنا شدند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه  بچه ها با تغییرات فیزیکی و شیمیایی و تفاوتهای این دو تغییر آشنا شدند. بچه ها به صورت گروهی با مواد اولیه ای که در اختیار داشتند( نخ، کاغذ، نی، چسب) و تغییراتی که در این مواد دادند بادبادک درست کردند و در نهایت در گروههای خود در مورد اینکه هر کدام از مواد اولیه چه تغییری کردند بحث و تبادل نظر کردند و به این نتیجه رسیدند که ساخت بادبادک یک تغییر فیزیکی است.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم یک فعالیت کاوشگری دیگر انجام دادند. بچه ها با کاغذ و نی هواپیما درست کردند و به صورت گروهی تغییراتی در آن ایجاد کردند سپس هر گروه با 4 مدل هواپیمای مختلفی که درست کرده بودند به حیاط مدرسه رفتند و بعد از فرضیه سازی در مورد سرعت و زمان ماندگاری در آسمان و طول مسافت طی شده هر کدام از مدلهای خود به آزمودن فرضیه های خود پرداختند و نتیجه گیری کردند.

 

 

عرض سلام و ادب و احترام

پسرای گلم امروز در آزمایشگاه با مسئول آزمایشگاه آشنا شدند، نکات ایمنی بازگو شد و علایم هشداردهنده نمایش داده شد. بچه ها با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند و سپس سوالات خود را مطرح کردند. در ادامه بچه ها یک فعالیت کاوشگری انجام دادند و یاد گرفتند در بررسی یک مسئله تشخیص دهند چه چیزی را تغییر میدهند و چه چیز را ثابت نگه میدارند و اندازه میگیرند، فرفره های کاغذی درست کردند و با بازی با فرفره های کاغذی مختلف و مشاهده فرود آمدن آنها و استدلال عوامل مختلف موثر در سرعت فرود آنها  فرضیه سازی و نتیجه گیری کردند.