تب

عرض سلام و ادب و احترام

امروز بچه ها در آزمایشگاه کاغذ ph درست کردند. ابتدا کلم قرمز را خورد کردند و سپس به همراه آب روی شعله قرار دادند تا بجوشد. در مرحله ی بعد آب آن را با کمک صافی جدا کردند و کاغذهای خود را که به صورت نواری بریده بودند و مدرج کرده بودند را در درون آن قرار دادند و پس از نیم ساعت آن را خارج کردند تا خشک شود و آماده شناسایی اسید و باز بشود. در ادامه باقی مانده ی آب کلم را با مواد مختلف( آبلیمو، سرکه، جوش شیرین، وایتکس، جوهر نمک و مایع صابون) مخلوط کردند و تغییر رنگ را مشاهده و مقایسه و نتیجه گیری کردند.

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه  در ادامه مبحث چگالی بچه ها با ویژگی های اجسام با جنس های مختلف آشنا شدند و با کمک ترازو به مقایسه ی جرم آنها پرداختند و از نظر استحکام هم با ضربه زدن با چکش به اجسام مختلف آنها را با هم مقایسه کردند . در ادامه با اسیدها و بازها و ویژگیهای هر کدام آشنا شدند و با کمک کاغذ ph مواد مختلف را آزمودند و مقایسه کردند.

عرض سلام و ادب و احترام 

امروز در آزمایشگاه بچه ها با انواع فلزات ، ویژگیها و کاربردهای آنها آشنا شدند، مفهوم چگالی و تفاوت آن با وزن را فهمیدند و آزمایش مقایسه چگالی ها را با آب، روغن، فلز و چوب پنبه انجام دادند و متوجه شدند هر ماده ای که چگالی کمتری از آب داشته باشد بر روی آب شناور می ماند و هر ماده ای که چگالی بیشتری از آب داشته باشد در آب فرو می رود.

عرض سلام و ادب و احترام

در این جلسه بچه ها کار بازیافت کاغذ را انجام دادند، مقواهای رنگی درست کردند. با مراحل ساخت کاغذ آشنا شدند و موارد استفاده مواد مختلف ( گچ، نشاسته،کلر، رنگ، پلاستیک) را در تهیه کاغذ متوجه شدند .

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه بچه ها با انواع کاغذ و ویژگیهای هر کدام آشنا شدند و انواع کاغذ را از نزدیک مشاهده کردند( کاهی، گلاسه، روغنی، مقوا،روزنامه). در ادامه جهت تفهیم مبحث رنگبری رنگ زرد چوب در فرایند کاغذ سازی با ترکیب پرمنگنات پتاسیم و آب و سرکه و افزودن آب اکسیژنه مشاهده کردند که رنگ بنفش محلول خنثی شد و گاز دی اکسید کربن تولید شد.

 

عرض سلام و ادب و احترام

امروز در آزمایشگاه پسرای گلم پس از مرور نتایج آزمایش جلسه گذشته و بحث و نتیجه گیری مجدد در ادامه ی فعالیت مرتبط با شبیه سازی پرتاب شهاب سنگ به زمین به بررسی رابطه ی ارتفاع پرتاب توپ و عمق گودال ایجاد شده در خاک پرداختند و سپس نتیجه گیری و گزارش  نویسی کردند.

 

عرض سلام و ادب و احترام

آقا پسرای کلاس ششم امروز در آزمایشگاه با مسئول آزمایشگاه آشنا شدند، نکات ایمنی بازگو شد و علایم هشداردهنده نمایش داده شد. بچه ها با مفهوم هر علامت و پیامی که به ما میدهد آشنا شدند و سپس سوالات خود را مطرح کردند. در ادامه بچه ها با روش علمی جهت حل مسائل روزمره و مراحل آن آشنا شدند، فرضیه سازی کردند و آزمایش و نتیجه گیری کردند. با انداختن توپ و تیله از ارتفاعهای گوناگون و سرعتهای مختلف در خاک، گچ و آب برخورد شهاب سنگ به زمین را شبیه سازی کردند و با مشاهده نتایج و مقایسه و نتیجه گیری فرضیه های خود را بررسی کردند.