تب

به مناسبت 17 مهر روزجهانی کودک
این هفته نقاشی دانش آموزان از خودشان بود.
محوریت : من در کنار کسی یا چیزی که دوست دارم یا فعلی که دوست دارم انجام بدم.
تکنیک پاستل روی کاغذ


ردیابی شکل دست در طبیعت و نقاشی آن ، تکنیک پاستل رو کاغذA3